Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-30

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie 01-05.08.2014r. prowadzony będzie nabór wniosków o przynanie bonu na zasiiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrownaych w PUP w Puławach.

 Kwota środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra przeznaczona na ww. formę aktywizacji w ramach "Programu aktywizacji osób w wieku do 30 roku życia" wynosi 23 370 zł.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
2014-07-18

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków na szkolenia indywidualne, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt systemowy "Krok do sukcesu" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3).

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

  • osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym osób młodych aktualnie nieuczących się i niekształcących,

  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

  • osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  • pracowników sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie przed dniem 31.12.2012r. lub zatrudnionych na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako osoby bezrobotne,

Czytaj aktualność: Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach EFS
2014-07-18

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne finansowane z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy prowadzony będzie do dnia 25.07.2014 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne finansowane z Funduszu Pracy
2014-07-17

Dodatkowe środki z rezerwy ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dotyczącego nowych form pomocy zawartych w znowelizowanej ustawie o pormocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 239 400 zł.

Czytaj aktualność: Dodatkowe środki z rezerwy ministra
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia Puławy, Powiatowy Urząd Pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-14
do 2014-12-31
Szkolenia Puławy, Powiatowy Urząd Pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Porady grupowe Punkt Poradnictwa Zawodowego, ul.Wojska Polskiego 1/30 nie dotyczy 12 od 2014-03-01
do 2014-09-30
Klub Pracy Puławy, Klub Pracy, ul.Wojska Polskiego 4 nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-06-30
Prace interwencyjne Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-03
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona