Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-04-16

IV nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 22-28.04.2014r. prowadzony będzie IV nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 57 349,80 zł.

Czytaj aktualność: IV nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
2014-04-16

III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 22-28.04.2014r. prowadzony będzie III nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy wynosi 57 349,80 zł.

Czytaj aktualność: III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
2014-04-14

IV nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie od 22-28.04.2014 r. prowadzony będzie nabor wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

Staże realizowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt systemowy "Krok do sukcesu" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3).

 

Nabór skierowany jest w szczególności do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla niżej wymienionych grup docelowych:

  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • pracowników sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie przed dniem 31.12.2012r. lub zatrudnionych na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako osoby bezrobotne,
a także dla innych grup osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.
Czytaj aktualność: IV nabór wniosków o organizację stażu
2014-04-08

III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 14-18.04.2014r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt systemowy "Krok do sukcesu" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3).

 

 

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

  • osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym osób młodych aktualnie nieuczących się i niekształcących,
  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • pracowników sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie przed dniem 31.12.2012r. lub zatrudnionych na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jako osoby bezrobotne,

a także innych osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Czytaj aktualność: III nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Staże Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-22
do 2014-04-28
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-22
do 2014-04-28
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-22
do 2014-04-28
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-03-31
do 2014-04-11
Staże Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-14
do 2014-04-18
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-14
do 2014-04-18
Szkolenia Puławy, Powiatowy Urząd Pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Porady grupowe Punkt Poradnictwa Zawodowego, ul.Wojska Polskiego 1/30 nie dotyczy 12 od 2014-03-01
do 2014-06-30
Klub Pracy Puławy, Klub Pracy, ul.Wojska Polskiego 4 nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-06-30
Prace interwencyjne Puławy, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lubelska 2G nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-03
do 2014-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >